• Imprimeix

Compliment LOPD

Us informem que les trucades realitzades al 061 seran gravades per motius de seguretat i que, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tant la veu de l’interlocutor o interlocutors, com la seva localització i el telèfon des del que es realitzi la trucada, així com la resta de dades de caràcter personal facilitades durant el transcurs de la mateixa, ja siguin relatives a l’interlocutor o a l’afectat, s’incorporaran en el fitxer “Pacients 061” del que és responsable el Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A, amb la finalitat d’atendre i gestionar les trucades realitzades al Servei d’Emergències Mèdiques mitjançant el 061 CatSalut Respon, així com als seus serveis relacionats.

En aquest sentit, al realitzar una trucada al 061 consentiu el tractament de les dades personals que faciliteu durant el transcurs de l’esmentada trucada per a la finalitat indicada anteriorment.

Així mateix, us informem que podrà exercir els seus drets ARCO: Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició adreçant la vostra sol·licitud per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI, a Sistema d’Emergències Mèdiques, Assessoria Jurídica, C. Pablo Iglesias 101-115, 08908 L’Hospitalet del Llobregat.

Data d'actualització:  12.07.2016