• Imprimeix

Cartera de serveis

Consell sanitari i informació

 • Consells de salut i recomanacions davant de qüestions de salut diverses
 • Atenció i acollida a la dona - interrupció voluntària de l’embaràs (IVE)
 • Informació sobre les vacunes infantils i d’adults
 • Consell sobre el medicament
 • Consell al viatger
 • Consell i assessorament per deixar de fumar
 • Assessorament sobre hàbits de vida saludables. Intervencions de promoció de la salut
 • Informació sobre alertes sanitàries: onada de calor, alertes ambientals, alimentàries, etc.
 • Informació sobre campanyes de Salut Pública: participació en diferents campanyes d’informació i promoció de la salut

Informació relacionada

Atenció continuada domiciliària

En els horaris en què els centres d'atenció primària estan tancats, el SEM coordina l'atenció continuada domiciliària.

Mitjançant una trucada al al 061, el Centre Coordinador fa el triatge telefònic i adreça l'usuari al centre més proper o més adient on pot ser assistit o, si cal, mobilitza el professional sanitari d'atenció continuada corresponent per tal que es desplaci al domicili.

Seguiment de pacient crònic i/o pacient de risc

 • Atenció a la cronicitat i al malalt fràgil
 • Pla de prevenció dels efectes de l’onada de calor sobre la salut a Catalunya (POCS)
 • Campanya de la grip

Informació general sobre la xarxa sanitària, prestacions i serveis

 • Guia de serveis del CatSalut i prestacions sanitàries
 • Procediments administratius del CatSalut i del Departament de Salut
 • Guia de centres sanitaris
 • Accés a les oficines de farmàcia

Gestió i tràmits

 • Tramitació de la targeta sanitària individual (TSI)
 • Reclamacions de les llistes d’espera quirúrgiques de patologies en garantia

Línia proactiva de servei, Sanitat Truca

 • Programa d’ajuda per deixar de fumar: quit line tabac
 • Campanyes d’enquestes per determinar el nivell de satisfacció dels ciutadans amb el sistema sanitari: enquestes relacionades amb el sistema sanitari (determinació del nivell de satisfacció dels ciutadans, grau d’utilització dels serveis sanitaris, programes d’activitats per a la promoció de la salut i de suport a Salut Pública)

Serveis a professionals

 • Servei de traducció per a tots els professionals sanitaris que ho sol·licitin
 • Informació de tràmits i gestions
 • Consulta sobre campanyes, plans d’actuació i/o programes especials del Departament de Salut
 • Centre de contingència de diferents dispositius del sistema sanitari: sistema integral de recepta electrònica (SIRE)

Col·laboració amb el Sistema de Vigilància Epidemiològica

 • Informació i alertes sobre malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics
 • Recollida de casos. Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya

Participació en el Pla integral d’ urgències a Catalunya

Unitat Funcional d’Alertes Sanitàries (UFAS), en cas de:

 • Onada de calor
 • Superació dels llindars de nivells d'ozó troposfèric
 • Campanya de la grip
Data d'actualització:  02.05.2011