• Imprimeix

El SEM presenta la nova Guia d'actuació infermera d'urgències i emergències prehospitalàries

El document ha estat elaborat per més de 60 professionals del SEM amb l’assessorament del COIB i compta amb l’aval del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

13/05/2015 14:05
Guia SEM actuació infermera
Acte de presentació de la GAI del SEM

Dimarts 12 de maig, condicidint amb el Dia Internacional de la Infermera,  el SEM va celebrar a la seva seu corporativa l'acte de presentació de la nova “Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències prehospitalàries”, document innovador elaborat en base a l’evidència i d’alt rigor científic, a partir dels conceptes i fonaments de la cura infermera.

Una  gran assistència de públic va fer palès l’interès que aquest nou document, avalat pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya,  ha despertat en el col·lectiu assistencial i esdevé una eina indispensable que proporciona una major seguretat en la presa de decisions.

L'acte es va iniciar amb la presentació del Director General del SEM, Dr. Francesc Bonet, que va destacar la gran vàlua de la professió infermera en el model d’atenció a urgències i emergències del SEM i la importància del seguiment de protocols i procediments per a la millora, si cal, de la qualitat assistencial.

A continuació, la Degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Il·ltr. Sra. Montserrat Teixidor, va qualificar la nova Guia d’eina que ha de propiciar un canvi del model conceptual infermer en el qual el registre d’actuacions és essencial per al reconeixement de la tasca infermera i per donar valor a l’expertesa i competència en la praxi dels professionals.

La presentació dels continguts i procés de creació de la Guia, va anar a càrrec de la Sra. Elena Casto, sotscap territorial de Lleida i Alt Pirineu del SEM i representant de l’equip de coordinació i redacció del document.

La nova Guia, que finalment és una realitat després d’un llarg període de feina de més de 60 professionals del SEM ha comptat amb la revisió del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) en quant a l’enfocament, metodologia i preceptes relacionats amb la responsabilitat professional.

El document és una compilació de procediments estàndards d’emergències i urgències prehospitalàries, enfocat a l’atenció infermera en aquest àmbit, amb una visió bifocal basada en el model de L. J. Carpenito, que recull la vessant holística de la professió en el seu rol autònom, tant pel que fa als aspectes fisiopatològics com pel respecte dels drets de la persona i l’atenció a familiars,  i la visió biomèdica de la professió en el seu rol de col·laboració amb els professionals mèdics.

Ara el compromís radica en la promoció, difusió i implementació d’aquesta nova manera de fer i en el posterior seguiment de la seva implantació per a una bona revisió continuada.