• Imprimeix

El 92,8% dels ciutadans que han trucat al 061 CatSalut Respon ho tornarien a fer

És el resultat de l’enquesta PLAENSA en què, per primer cop, es coneix l’opinió sobre la qualitat del servei 061 CatSalut Respon La puntuació mitjana de satisfacció és de 8,4 sobre 10 i el perfil d’usuari són principalment dones, menors de 44 anys i amb estudis El principal motiu pel qual el ciutadà decideix trucar al 061, enlloc d’utilitzar un altre recurs sanitari, és la rapidesa i evitar-se desplaçaments

18/04/2018 13:04
CECOS

El servei 061 CatSalut Respon assoleix una fidelitat del 92,8% dels seus usuaris, segons els resultats de l’enquesta PLAENSA, que mesura la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics, amb l’objectiu d’identificar les possibles accions de millora.

En aquest estudi, realitzat pel CatSalut al llarg del 2017, els ciutadans usuaris de l’atenció sanitària telefònica del 061 CatSalut Respon han valorat la satisfacció amb un 8,43 sobre 10.

Els resultats són excel·lents i en destaca positivament el respecte amb el qual es va parlar a l’usuari (97,2%), les explicacions clares i entenedores (96,2%) i l'amabilitat de la persona que va despenjar el telèfon (94,5%) i la valoració de la resolució de la consulta (92,8).

El motiu principal pel qual el ciutadà decideix trucar al 061, enlloc d’utilitzar un altre recurs sanitari, és la rapidesa i evitar-se desplaçaments, en un 43,2% dels casos, essent el segon seguir les recomanacions de la campanya de  comunicació “Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061”, en un 12,7%, i les recomanacions d’un familiar o amic en un 11,1%.

Per altra banda, la distribució de la població usuària del servei mostra que la gran majoria són dones (71,3%), menors de 64 anys (76%) i amb estudis (el 44% han cursat estudis superiors).