• Imprimeix

Emergències Mèdiques

Emergències mèdiques

Aquest és un servei integrat per un equip de professionals (metges, infermers, teleoperadors de demanda, gestors de recursos i tècnics de transport sanitari) que té com l'objectiu fonamental donar resposta assistencial a les urgències i emergències sanitàries extrahospitalàries de forma ràpida, eficient i amb el màxim nivell de qualitat, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

El procés assistencial es desenvolupa en dos àmbits diferenciats:

  1. En el Centre Coordinador, rebent i gestionant la demanda d'assistència i donant la resposta adequada en cada cas, ja sigui en forma de consell telefònic o mobilitzant el recurs més adient en cada situació i patologia.
  2. En tots els recursos mòbils (ambulàncies, helicòpters i vehicles d'atenció continuada) repartits per tot el territori català.