• Imprimeix

Què fem?

Atenció sanitària a les urgències i emergències extrahospitalàries i la gestió del transport sanitari urgent

El procés d'atenció sanitària comença amb una trucada al 112 o bé al 061 que s'atén des d'una de les 3 sales operatives de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) del SEM.

Els operadors de demanda reben i gestionen la trucada amb l'assistència de personal mèdic, determinant una prioritat segons la patologia i, o bé s'assigna el recurs més adient per fer l'assistència in situ, o bé es resol l'assistència mitjançant un consell sanitari telefònic.

Quan la trucada requereix la mobilització d'un recurs, un equip assistencial es desplaça fins al lloc de l'incident per realitzar l'assistència i estabilització del pacient i, si cal, traslladar-lo a un centre sanitari.

Aquesta assistència es pot donar en diferents escenaris:

  • Domicilis
  • Recintes tancats (laborals, esportius)
  • Via pública (carrers, carreteres, autovies, autopistes)
  • Centres de salut i atenció primària
  • Espais oberts (àmbit rural, muntanya)

Trasllat interhospitalari de malalts crítics

El SEM coordina els trasllats de pacients crítics (adults i pediàtrics) procedents d'un hospital que no disposa dels mitjans diagnòstics o terapèutics adequats a la patologia del malalt, a un altre centre amb els mitjans tècnics i humans necessaris. Determina el tipus d'hospital segons patologia, cerca el llit, mobilitza el recurs i fa el trasllat assistit per un equip SEM per tal de garantir l'estabilitat del malalt en tot moment.

En aquest cas són els professionals dels hospitals emissors els encarregats d'iniciar el procés, sol·licitant el servei al SEM.

Serveis Especials

El SEM disposa d'una àrea específica per oferir cobertura sanitària quan existeix un risc previsible (grans esdeveniments, celebracions esportives, manifestacions, etc) i donar suport assistencial als equips de tot el territori en accidents de múltiples víctimes (AMV), catàstrofes o situacions amb risc de contaminació NBQ (nuclear, biològica i química).

Els Serveis Especials del SEM col·aboren, també, amb l’Organització Catalana de Transplantaments (OCATT) per realitzar els trasllats d’òrgans a aeroports i hospitals de Catalunya, així com dels equips mèdics que realitzen les intervencions.

Alhora, aquesta és l'àrea encarregada de planificar i executar l'assistència sanitària dels diferents plans d'emergència de la Generalitat de Catalunya, amb un vincle directe amb la Direcció General de Protecció Civil.

Programes sanitaris de suport

El SEM, a més, participa i col·labora amb el Departament de Salut i amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) en diferents programes sanitaris de suport, tals com:

  • Programa EMSE (Equip Multidisciplinari de Suport Especialitzat), dins del camp de la salut mental, amb l’objectiu de millorar la continuïtat assistencial dels pacients amb greus trastorns de salut mental, mitjançant la detecció de casos desvinculats a xarxa normalitzada de salut mental i la seva reintroducció.
  • Programa de compra de serveis hospitalaris privats en el moment en què, per saturació de llits públics, això és necessari.
  • Programes de codis d’activació i coordinació entre nivells que permeten accelerar el procés d'identificació i trasllat de pacients amb determinades patologies, amb l'objectiu de millorar la supervivència i la qualitat de vida posterior. Actualment a Catalunya estan en funcionament els codis següents:

 

Codi IAM 
Pacients amb infart agut de miocardi. L’activació d’aquest codi suposa la coordinació entre el SEM i l’hospital receptor en forma de prealerta, la qual cosa permet oferir als pacients que pateixin un IAM l’opció de rebre el millor tractament possible. En aquesta patologia concreta, el millor tractament és obrir l’artèria coronària que es troba obstruïda (reperfusió de l’artèria oclusiva), d’acord amb els estàndards terapèutics vigents. Aquest procediment de reperfusió s’aconsegueix mitjançant l’administració d’un fàrmac o l’obertura de l’artèria mitjançant una intervenció en el un centre hospitalari especialitzat (cateterisme/angioplàstia).
Actualment aquest codi funciona a tot Catalunya

Codi ictus 
Pacients amb accident vascular cerebral. En el moment que la Central de Coordinació del SEM identifica un afectat d’ictus que, segons els criteris consensuats al Pla director de la malaltia vascular cerebral a Catalunya, sigui tributari d’activació d’aquest codi, el SEM, prealerta un hospital receptor amb capacitat de diagnosticar i tractar aquests pacients. Aquesta prealerta permet, a l’igual que amb altres codis, que el centre receptor estigui preparat per tal que el pacient sigui atès de forma prioritària, atesa la gravetat de la malaltia.
Actualment aquest codi funciona a tot Catalunya. 

Codi PPT 
Pacients amb politraumatisme greu. Seguint el mateix sistema que en la resta de codis, el SEM identifica, a través de l’assistència que ofereixen els equips de les ambulàncies, els pacients que han patit un traumatisme greu. Un cop identificada la gravetat del pacient es prioritza, en funció de les necessitats de tractament específiques, i es trasllada als centres òptims per donar resposta definitiva.
Actualment el codi està operatiu a l’àrea metropolitana de Barcelona i properament s’anirà ampliant a les zones de referència d’altres hospitals. 

Instrucció 04/2011 , de 15 de novembre d'Ordenació i configuració del model organitzatiu i dispositius per a l'atenció inicial a la persona pacient traumàtica greu.

Codi cor aturat
Aquest codi és altament específic, ja que identifica aquells pacients que, després d’haver patit una aturada cardiorespiratòria, no recuperen les seves funcions vitals. En alguns d’aquests casos, es poden mantenir les maniobres de reanimació durant un període de temps determinat per intentar que, sempre amb el consentiment familiar, es puguin considerar aquests pacients com a potencials donats d’òrgans i teixits.
Per poder-ho aconseguir, el SEM prealerta l’hospital receptor, l’Hospital Clínic de Barcelona, que activa els mecanismes necessaris per rebre el pacient, posar-se en contacte amb la família i, un cop obtingut el consentiment familiar i comprovar que no hi ha contraindicacions legals, posar en marxa el programa de donació d’òrgans. Aquest codi actualment només està actiu a la ciutat de Barcelona i part de la Metropolitana Sud.