PUBLICACIÓ DE RESULTATS DEFINITIUS DE CANDIDATURES APTES PROVES D'IDONEÏTAT CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017


Publicació del llistat de resultats definitius de les proves d'idoneïtat realitzades el passat 20 de gener i 14 de febrer 2018, corresponents a les convocatòries Juliol i Octubre 2017.

 

 


 

Publicat el llistat resultats proves idoneïtat convocatòries juliol i octubre 2017

Data d'actualització:  13.03.2018

 

PUBLICACIÓ DE RESULTATS PROVES CATALÀ CORRESPONENTS A LES CONVOCATÒRIES  JULIOL I OCTUBRE 2017.

PROVES DE CATALÀ

Publicació del llistat de resultats de les proves de català realitzades el passat dia 05 de març de 2018, corresponents a les convocatòries juliol i octubre 2017.

  

PUBLICACIÓ LLISTAT DE CANDIDATS CONVOCATS PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES DE CAPACITACIÓ

PROVES DE CAPACITACIÓ

Publicació del llistat corresponent als candidats convocats per a la realització de les proves de capacitació establertes en les bases en l’annex 5.3 de les següents categories:

 

INFERMER/ES SERVEIS ESPECIALS

TÈCNICS EN TRANSPORT SANITARI 1. LOGÍSTICA.

 


 

Publicació resultats proves de català i convocatòria de les proves de capacitació

Data d'actualització:  27.02.2018

ACCÉS A LES PROVES D'IDONEÏTAT REALITZADES

Els candidats que desitgin accedir a les seves proves realitzades els dies 20 de gener i 14 de febrer 2018, podran fer-ho els propers dies 28 de febrer i 1 de març a la seu corporativa del SEM (C. Pablo Iglesias, 101-115, 08908 L'Hospitalet de Llobregat) de 8:30h a 15:30h, a la sala de Formació 2.

 

PUBLICACIÓ DE RESULTATS 2a PROVA D'IDONEÏTAT CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017

  

Fase de proves d'idoneïtat

Publicació del llistat de resultats de les proves d'idoneïtat realitzades el passat dia 14 de febrer, corresponents a les convocatòries Juliol i Octubre 2017.

La propera fase del procés, d'acord amb les convocatòries, correspon a les proves de coneixement de les llengües catalana i castellana per la qual cosa, en breu, es publicaran els llistats dels candidats cridats a presentar-s'hi i la data i lloc.

 


 

Publicat el llistat de resultats 2a prova idoneïtat

Data d'actualització:  19.02.2018

SEGONA CONVOCATÒRIA PROVES D'IDONEÏTAT

Com a continuació a les llistes de resultats de les proves del passat dia 20 de gener, es publica la llista de candidats convocats per a la realització de la segona prova idoneïtat. 


Únicament estan convocats a aquesta segona prova els candidats que no van superar les proves del dia 20 i que s’havien presentat a les convocatòries de juliol i octubre.

IMPORTANT: Els candidats que van superar la prova comuna en la primera convocatòria, restaran exempts de la seva realització i únicament hauran de fer la part específica.

 

Convocatòria per a la realització de les proves (proves senceres o només part específica)

 

CATEGORIES: Metge/ssa - Tècnic/a Transport Sanitari - Tècnic/a Administratiu

Data: Dimecres, 14 de febrer de 2018.

Hora: 10 h.

Lloc: Sala d'actes seu corporativa SEM ( C. Pablo Iglesias, 101-115, 08908 L'Hospitalet de Llobregat)

 

CATEGORIA: Infermer/a

Data: Dimecres, 14 de febrer de 2018.

Hora: 12 h.

Lloc: Sala d'actes seu corporativa SEM ( C. Pablo Iglesias, 101-115, 08908 L'Hospitalet de Llobregat)

 

Caldrà la presentació del document d'identitat del candidat/a per a la participació a les proves.

 


 

Data d'actualització:  06.02.2018

PUBLICACIÓ DE RESULTATS 1a PROVA D'IDONEÏTAT CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017

 

Fase de proves d'idoneïtat

Publicació del llistat de resultats de les proves d'idoneïtat realitzades el passat dia 20 de gener, corresponents a les convocatòries Juliol i Octubre 2017.

Recordem als candidats que s’hagin presentat a totes dues convocatòries, que amb la superació d’aquesta primera prova s'acredita la idoneïtat per a totes dues. Només en el supòsit de la no superació, i haver-se presentat a ambdues convocatòries, s’hauria de realitzar la 2a prova, a la que es convocarà en breu mitjançant aquesta mateix pàgina web, i per la que seran vigents el mateixos temaris publicats.

 

 


 

Publicat el llistat de resultats 1a prova idoneïtat

Data d'actualització:  11.01.2018
Data d'actualització:  21.12.2017
Data d'actualització:  09.10.2017

SELECCIÓ DE METGES PER A UNITATS MÒBILS SVA I CONSULTORIA TELEFÒNICA (CENTRAL DE COORDINACIÓ)

 

Procés de selecció obert

Data d'actualització:  27.01.2017