GERENT

 

El Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM), empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat, cerca incorporar un/a GERENT que, en dependència directa del CONSELL D’ADMINISTRACIÓ, ostentarà la màxima responsabilitat en la direcció i gestió de totes les àrees i activitats de l’empresa, d’acord amb la seva missió, visió i valors.

RESPONSABILITATS

 • Vetllar pel desenvolupament de l’organització, modulant el seu creixement. Liderar el pla estratègic i definir els objectius del SEM.
 • Estructurar l’anàlisi dels nous serveis, escenaris o demandes des d’una perspectiva estratègica.
 • Prestar l’atenció de les emergències mèdiques mitjançant la gestió i el control dels recursos personals, materials i econòmics disponibles per tal de garantir en tot moment, l’atenció prehospitàlaria, el transport assistit i d’ingrés en el centre adequat de malalts crítics i col·laborar en la disminució de la mortalitat i morbiditat.
 • Optimitzar el recursos disponibles i contribuir a disminuir el cost social i econòmic inherents als casos d’emergència, amb la realització de propostes per a la seva aprovació pels òrgans executius.
 • Dur a terme els encàrrecs de gestió, proposta de pressupost, pla funcional i estratègic.
 • Interlocució amb la representació dels treballadors i Comitè d’empresa.
 • Liderar el Pla de Comunicació i Relacions Institucionals: Interlocució amb estaments i institucions de la xarxa de salut pública i concertada i organismes oficials, tant públics com privats. Relació amb serveis d’emergències d’altres comunitats autònomes, proveïdors i/o adjudicataris.

ES REQUEREIX

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència mínima de 5 anys com a directiu en empresa o organització relacionada amb l’àmbit de les EMERGÈNCIES.
 • Experiència i coneixement ampli del SISTEMA SANITARI.
 • Experiència concreta en la conducció i lideratge d’EQUIPS PROFESSIONALS.

FORMACIÓ:

 • Titulació superior (Llicenciatura/Grau), valorable en l’àrea de SALUT, ENGINYERIA, ADE.
 • Formació complementària específica en: GESTIÓ d’URGÈNCIES-EMERGÈNCIES, negociació, habilitats directives i desenvolupament de persones.

IDIOMES:

 • català i castellà fluids. Valorable anglès.

OFIMÀTICA:

 • Domini de Paquet Office i xarxes de comunicació.

S'OFEREIX:

 • Incorporació immediata.
 • Contracte d’alta direcció.
 • Retribució: corresponent al càrrec i d’acord a perfil, experiència i trajectòria professional.

 

Interessats enviar CV indicant la REF .: GSEM, a: gep.apirh@catsalut.cat (SERVEI CATALÀ DE LA SALUT)

Termini recepció de candidatures fins al 2 de juliol de 2018

 

 

 

 


 

Termini màxim recepció de candidatures fins al 2 de juliol.

Data d'actualització:  15.06.2018

Informació adreçada al personal que va participar en el concurs de trasllat i/o promoció interna i als candidats que han assolit un lloc de treball amb motiu de les convocatòries públiques de juliol i octubre de 2017.

 

Tots els candidats el dia 18 de juny de 2018 s’han d’incorporar efectivament al lloc de treball assolit.

Altres situacions:

Treballador/a en situació d’excedència voluntària amb contracte de interinitat per vacant: S’ha d’incorporar en data 18 de juny. En cas de no fer-ho, si l’empresa ocupa el seu lloc de treball, perdrà totes les expectatives de dret de reincorporació actuals i futures. En el cas de reincorporació no pot tornar a sol·licitar una altra excedència voluntària fins el termini de 4 anys (article 53.3 conveni col·lectiu SEM).

Excedència maternal: Es defereix la incorporació efectiva. En el primer any del menor es reserva el lloc de treball i un cop transcorregut aquest termini, la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

Reduccions de jornada: El treballador/a amb reducció ha de comunicar a Recursos Humans la nova distribució de la jornada del nou lloc de treball, per tant no cal sol·licitar una nova reducció si no que s’ha d’adaptar al nou lloc de treball. En el supòsit de que no vulgui continuar, ha de manifestar la seva renúncia per escrit a Recursos Humans.

Personal que cobreix reduccions de jornada o excedències amb reserva de lloc de treball: Segueixen vinculats al titular del lloc de treball i van on va al lloc de treball nou que ocuparà el titular i, per tant, en el cas de canvi de calendari del titular es canviarà el seu calendari de treball. En el supòsit de que no vulgui continuar, ha de manifestar la seva renúncia per escrit a Recursos Humans.

Permutes: Totes les permutes en que participin treballadors afectats pel concurs de trasllat, promoció interna o consolidació per la convocatòria, queden anul·lades en data 17 de juny de 2018.

Qualsevol petició nova, a partir de l’ocupació efectiva del lloc de treball, es tramitarà d’acord amb l’establert en el VI Conveni Col·lectiu SEM.

Tots els models de sol·licituds es troben a la intranet de SEM i s’han d’enviar omplerts i amb les signatures necessàries junt amb la documentació requerida a l’adreça electrònica adminpersonal.sem@gencat.cat

 

 

Els candidats s’han d’incorporar efectivament al lloc de treball assolit el dia 18 de juny de 2018

Data d'actualització:  30.05.2018

SELECCIÓ DE METGES PER A UNITATS MÒBILS SVA I CONSULTORIA TELEFÒNICA (CENTRAL DE COORDINACIÓ)

 

Procés de selecció obert

Data d'actualització:  27.01.2017