PROVES D'IDONEÏTAT CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017

 

Fase de proves d'idoneïtat

Publicació del llistat d'aspirants de les convocatòries Juliol i Octubre 2017 que han  de realitzar proves d'idoneïtat pels diferents llocs de treball/categoria als que opten.

Per tal d’optimitzar els recursos, en el supòsit de candidats que s’hagin presentat a totes dues convocatòries, amb la superació d’aquesta primera prova acreditaran la idoneïtat per a totes dues. Només en el supòsit de no superació d’aquesta primera prova, i haver-se presentat a ambdues convocatòries, s’hauria de realitzar una altra prova.

També aquí mateix, trobareu publicats els temaris específics.

Convocatòria per a la realització de proves:

Data: 20 de gener de 2018. 

Hora: 11 hores.

Lloc: Aules 1 i 2 de la Facultat de Medicina de l’Hospital Clínic de Barcelona (Entrada per Carrer Casanovas).

 

Caldrà la presentació del document d'identitat del candidat per a la participació a les proves.

 

AVÍS IMPORTANT:

Resta exclòs del temari específic per a SERVEIS ESPECIALS (tant en categoria d'infermeria com de TTS),  l'apartat següent: 

- Aguilar Reguero JR. Manejo Atentados terroristas. En: Accidentes con múltiples víctimas. Portal de medicina de medicina de emergencias Emerimagen (consultado 9/03/2007). Disponible en URL: http://www.medynet.com/usuarios/ jraguilar/Accidentes%20con%20Multiples%20Victimas.Manejo.Atentados% 20Terroristas.pdf

per la qual cosa no se'n farà cap pregunta referida a les proves. 

 

 


 

Data d'actualització:  11.01.2018
Data d'actualització:  21.12.2017
Data d'actualització:  09.10.2017

SELECCIÓ DE METGES PER A UNITATS MÒBILS SVA I CONSULTORIA TELEFÒNICA (CENTRAL DE COORDINACIÓ)

 

Procés de selecció obert

Data d'actualització:  27.01.2017