Publicació de nota sobre el desenvolupament dels actes d'adjudicació, previstos per la setmana del 7 a l'11 de maig, d'acord amb els calendaris de les convocatòries de juliol i octubre 2017.

Com es desenvoluparan els actes d'adjudicació?

Data d'actualització:  04.05.2018

INSTRUCCIONS I CALENDARIS ACTES D'ADJUDICACIÓ

Publicació dels documents relacionats a continuació que contenen i conformen les instruccions i informacions necessàries per conèixer i participar en els actes d’adjudicació que es portaran a terme la propera setmana:

 

1) Instruccions i calendaris actes adjudicació.

2) Llistat llocs de treball convocatòria externa juliol 2017.

3) Llistat llocs de treball convocatòria externa octubre 2017.

4) Llista candidats finals convocatòria juliol2017

5) Llista candidats finals convocatòria octubre 2017.

6) Delegació de representació.

 

Recordar als candidats que participin en els actes d’adjudicació que hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant DNI o equivalent.

Els horaris assenyalats en els calendaris són de vital importància. Es prega màxima puntualitat ja que les adjudicacions realitzades seran definitives.

 

 

Data d'actualització:  03.05.2018

PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES - CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017.

L’arxiu denominat “instruccions desenvolupament convocatòries” recull totes les informacions necessàries referides al seguiment de les convocatòries.

Presteu especial atenció als terminis que fan referència a elecció prèvia categoria/llocs de treball i acreditació de  les condicions.

 

Data d'actualització:  25.04.2018

PUBLICACIÓ DE LES PUNTUACIONS DEFINITIVES DELS CANDIDATS APTES QUE HAN SO·LICITAT REVISIÓ DE LES CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017

Trobareu publicat el llistat que recull les puntuacions definitives dels candidat/es que han sol·licitat revisió 01 mitjançant escrit d’al·legacions i que han estat declarats aptes en les diferents fases de les convocatòries mencionades.

En breu, es farà pública la llista definitiva de tots els aspirants seleccionats i les puntuacions obtingudes.

 

 

 

 

 


 

Publicades puntuacions definitives candidats aptes que han sol·licitat revisió

Data d'actualització:  23.04.2018

PUBLICACIÓ DE PUNTUACIONS  DELS CANDIDATS APTES DE LES CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017. REVISIÓ 01

Seguidament a la comunicació publicada el passat 11 d’abril publiquem nou llistat que  recull les puntuacions provisionals dels candidats que han estat declarats aptes en les diferents fases de les convocatòries mencionades i concretament per les següents categories/llocs de treball:

 • METGE/SSA ASSISTENCIAL 1 – (Territorial i/o Central de Coordinació).
 • INFERMER/A ASSISTENCIAL 1 – ( Territorial i/o Central Coordinació).
 • INFERMER/A ASSISTENCIAL 1  SERVEIS ESPECIALS.
 • TÈCNIC/A TRANSPORT SANITARI 1 / TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITARIES.
 • TÈCNIC/A TRANSPORT SANITARI 1 / TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITARIES SERVEIS ESPECIALS.
 • TÈCNIC/A TRANSPORT SANITARI 1 / TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITARIES LOGÍSTICA.
 • TÈCNIC/A D’OFICI MAGATZEM.
 • AUXILIAR DE COORDINACIÓ/COORDINADOR OPERATIU.

Per la resta de categories/llocs de treball no especificats anteriorment, es mantenen íntegrament els criteris emprats i per tant les puntuacions publicades anteriorment (09 d’abril 2018) que ja recollien les al·legacions pertinents.   

TERMINI PRESENTACIÓ AL·LEGACIONS ALS RESULTATS PUBLICATS

Els candidat/es, en el supòsit de disconformitat amb la puntuació obtinguda, podran presentar al·legacions en el termini dels dos dies següents al de la publicació dels resultats.

Cal que ens facin arribar escrit d’al·legacions, justificant els motius concrets de la seva disconformitat, mitjançant correu electrònic a la bústia convocatoriaoctubre2017.sem@gencat.cat en el termini de dimecres 18 d’abril de 2018 fins al dia 19 d’abril 2018, a les 24 hores.

  

INDICACIONS COMPLEMENTÀRIES RELACIONADES AMB EL SEGUIMENT DE LES CONVOCATÒRIES

 Detall de les següents fases a tenir en compte:

 • LLISTATS DEFINITIUS PUNTUACIONS FINALS.  (amb al·legacions ).
 • ELS CANDIDATS QUE HAN OPTAT A MES D’UN LLOC DE TREBALL, HAURAN D’OPTAR PER UN ÚNIC LLOC EN UN TERMINI DE 2 DIES, UNA VEGADA PUBLICADES LES LLISTES DE PUNTUACIONS DEFINITIVES.
 • LLISTATS DEFINITIUS AMB CATEGORIA/LLOCS ESCOLLITS PER PARTICIPAR EN ACTES D’ADJUDICACIÓ ORDENATS PER PUNTUACIONS .
 • REALITZACIÓ ACTES ADJUDICACIÓ (PREVISIÓ INICIAL: del 07 al 11 de maig 2018).

 

 


 

Data d'actualització:  17.04.2018

LLISTA DEFINITIVA D'AL·LEGACIONS DE REVISIONS – REVISIÓ COMPLETA – CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017

Una vegada analitzades les al·legacions rebudes, i havent-les compartit en l’Òrgan Tècnic de Selecció, es considera convenient procedir a reavaluar alguns ítems de la fase de la baremació i, més concretament, dels apartats de formació.

Així, per tal de reajustar els criteris emprats i que tots els candidat/es mantinguin les condicions i criteris indicats en les pròpies convocatòries, s’informa que es tornaran a avaluar individualment les candidatures de les categories/llocs de treball detallades més endavant en l’apartat de formació. S’adjunta document de criteris que substitueix íntegrament, i deixa sense efectes, l’anterior publicació del 09 d’abril 2018 en tots els seus extrems.

Aquesta acció representa la retrocessió de les actuacions per les categories/llocs de treball de: 

 • METGE/SSA ASSISTENCIAL 1 – (Territorial i/o Central de Coordinació).
 • INFERMER/A ASSISTENCIAL 1 – ( Territorial i/o Central Coordinació).
 • INFERMER/A ASSISTENCIAL 1  SERVEIS ESPECIALS.
 • TÈCNIC/A TRANSPORT SANITARI 1 / TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITARIES.
 • TÈCNIC/A TRANSPORT SANITARI 1 / TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITARIES SERVEIS ESPECIALS.
 • TÈCNIC/A TRANSPORT SANITARI 1 / TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITARIES LOGÍSTICA.
 • TÈCNIC/A D’OFICI MAGATZEM.AUXILIAR DE COORDINACIÓ/COORDINADOR OPERATIU. 

Per la resta de categories/llocs de treball no enunciats anteriorment, i per la resta d’apartats objectes de les baremacions, es mantenen íntegrament els criteris emprats.

Així les noves avaluacions donaran lloc a :

 1. La publicació d’una nova llista provisionals de puntuacions.
 2. Apertura d’un nou període d’al·legacions de dos dies.
 3. Publicació actualitzada de llistes definitives.

Es comunicarà, el més aviat possible, els reajustament que impliquen aquestes accions en el desenvolupament dels calendaris.

 


 

Reavaluació apartats de formació

Data d'actualització:  11.04.2018

PUBLICACIÓ DE PUNTUACIONS  DELS CANDIDATS APTES DE LES CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017

 

Aquest llistat recull les puntuacions provisionals dels candidats que han estat declarats aptes en les diferents fases de les convocatòries mencionades.

 

TERMINI PRESENTACIÓ AL·LEGACIONS ALS RESULTATS PUBLICATS

 

Les persones aspirants, en el supòsit de disconformitat amb la puntuació obtinguda, podran presentar al·legacions en el termini dels dos dies següents al de la publicació dels resultats.

 

Cal que ens facin arribar escrit d’al·legacions, justificant els motius de la seva disconformitat, mitjançant correu electrònic a la bústia convocatoriaoctubre2017.sem@gencat.cat en el termini esmentat, de dimecres 28 de març de 2018 fins al dia 29 de març 2018, a les 24 hores.

 

INDICACIONS COMPLEMENTARIES RELACIONADES AMB EL SEGUIMENT DE LES CONVOCATÒRIES

 

A continuació detallem les següents fases a tenir en compte:

 

 • LLISTATS DEFINITIUS PUNTUACIONS FINALS.  
 • CANDIDATS QUE HAN OPTAT A MES D’UN LLOC DE TREBALL, HAURAN D’OPTAR PER UN ÚNIC LLOC EN UN TERMINI DE 2 DIES, UNA VEGADA PUBLICADES LES LLISTES DE PUNTUACIONS DEFINITIVES.
 • LLISTATS DEFINITIUS AMB CATEGORIA/LLOCS ESCOLLITS PER PARTICIPAR EN ACTES D’ADJUDICACIÓ ORDENATS PER PUNTUACIONS .
 • REALITZACIÓ ACTES ADJUDICACIÓ (PREVISIÓ INICIAL: 23 AL 30 ABRIL 2018).

 

PRESTEU ESPECIAL ATENCIÓ AL WEB DURANT EL MES D’ABRIL, JA QUE ANIREM INFORMANT DE LES DIFERENTS FASES.

 

 


 

Publicat el llistat de puntuacions dels canditats

Data d'actualització:  27.03.2018

PUBLICACIÓ DE RESULTATS DEFINITIUS DE CANDIDATURES APTES PROVES D'IDONEÏTAT CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017


Publicació del llistat de resultats definitius de les proves d'idoneïtat realitzades el passat 20 de gener i 14 de febrer 2018, corresponents a les convocatòries Juliol i Octubre 2017.

 

 


 

Publicat el llistat resultats proves idoneïtat convocatòries juliol i octubre 2017

Data d'actualització:  13.03.2018

 

PUBLICACIÓ DE RESULTATS PROVES CATALÀ CORRESPONENTS A LES CONVOCATÒRIES  JULIOL I OCTUBRE 2017.

PROVES DE CATALÀ

Publicació del llistat de resultats de les proves de català realitzades el passat dia 05 de març de 2018, corresponents a les convocatòries juliol i octubre 2017.

  

PUBLICACIÓ LLISTAT DE CANDIDATS CONVOCATS PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES DE CAPACITACIÓ

PROVES DE CAPACITACIÓ

Publicació del llistat corresponent als candidats convocats per a la realització de les proves de capacitació establertes en les bases en l’annex 5.3 de les següents categories:

 

INFERMER/ES SERVEIS ESPECIALS

TÈCNICS EN TRANSPORT SANITARI 1. LOGÍSTICA.

 


 

Publicació resultats proves de català i convocatòria de les proves de capacitació

Data d'actualització:  27.02.2018

ACCÉS A LES PROVES D'IDONEÏTAT REALITZADES

Els candidats que desitgin accedir a les seves proves realitzades els dies 20 de gener i 14 de febrer 2018, podran fer-ho els propers dies 28 de febrer i 1 de març a la seu corporativa del SEM (C. Pablo Iglesias, 101-115, 08908 L'Hospitalet de Llobregat) de 8:30h a 15:30h, a la sala de Formació 2.

 

PUBLICACIÓ DE RESULTATS 2a PROVA D'IDONEÏTAT CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017

  

Fase de proves d'idoneïtat

Publicació del llistat de resultats de les proves d'idoneïtat realitzades el passat dia 14 de febrer, corresponents a les convocatòries Juliol i Octubre 2017.

La propera fase del procés, d'acord amb les convocatòries, correspon a les proves de coneixement de les llengües catalana i castellana per la qual cosa, en breu, es publicaran els llistats dels candidats cridats a presentar-s'hi i la data i lloc.

 


 

Publicat el llistat de resultats 2a prova idoneïtat

Data d'actualització:  19.02.2018

SEGONA CONVOCATÒRIA PROVES D'IDONEÏTAT

Com a continuació a les llistes de resultats de les proves del passat dia 20 de gener, es publica la llista de candidats convocats per a la realització de la segona prova idoneïtat. 


Únicament estan convocats a aquesta segona prova els candidats que no van superar les proves del dia 20 i que s’havien presentat a les convocatòries de juliol i octubre.

IMPORTANT: Els candidats que van superar la prova comuna en la primera convocatòria, restaran exempts de la seva realització i únicament hauran de fer la part específica.

 

Convocatòria per a la realització de les proves (proves senceres o només part específica)

 

CATEGORIES: Metge/ssa - Tècnic/a Transport Sanitari - Tècnic/a Administratiu

Data: Dimecres, 14 de febrer de 2018.

Hora: 10 h.

Lloc: Sala d'actes seu corporativa SEM ( C. Pablo Iglesias, 101-115, 08908 L'Hospitalet de Llobregat)

 

CATEGORIA: Infermer/a

Data: Dimecres, 14 de febrer de 2018.

Hora: 12 h.

Lloc: Sala d'actes seu corporativa SEM ( C. Pablo Iglesias, 101-115, 08908 L'Hospitalet de Llobregat)

 

Caldrà la presentació del document d'identitat del candidat/a per a la participació a les proves.

 


 

Data d'actualització:  06.02.2018

PUBLICACIÓ DE RESULTATS 1a PROVA D'IDONEÏTAT CONVOCATÒRIES JULIOL I OCTUBRE 2017

 

Fase de proves d'idoneïtat

Publicació del llistat de resultats de les proves d'idoneïtat realitzades el passat dia 20 de gener, corresponents a les convocatòries Juliol i Octubre 2017.

Recordem als candidats que s’hagin presentat a totes dues convocatòries, que amb la superació d’aquesta primera prova s'acredita la idoneïtat per a totes dues. Només en el supòsit de la no superació, i haver-se presentat a ambdues convocatòries, s’hauria de realitzar la 2a prova, a la que es convocarà en breu mitjançant aquesta mateix pàgina web, i per la que seran vigents el mateixos temaris publicats.

 

 


 

Publicat el llistat de resultats 1a prova idoneïtat

Data d'actualització:  11.01.2018
Data d'actualització:  21.12.2017
Data d'actualització:  09.10.2017

SELECCIÓ DE METGES PER A UNITATS MÒBILS SVA I CONSULTORIA TELEFÒNICA (CENTRAL DE COORDINACIÓ)

 

Procés de selecció obert

Data d'actualització:  27.01.2017