Més de 2 milions de trucades l'any, 6.000 trucades diàries

El passat any 2017, el 061 CatSalut Respon va rebre un total de 2.220.317 alertes  sanitàries corresponents a 1.659.787 incidents.

738.209  (44,50%) es van resoldre telefònicament sense suposar la mobilització de recursos, classificats de la següent manera:

  • Consulta Sanitària Urgent: 302.014 (41%)
  • Consulta Administrativa: 262.583 (36%)
  • Consulta Sanitària No Urg. : 93.041 (13%)
  • Altres serveis: 52,169 (7%)
  • Derivació: 23.895 (3%)  

La resta d’incidents 921.578 (55,50%) van requerir la mobilització de 1.086.362, classificats de la següent manera:

  • Suport Vital Bàsic: 797.883 (73%)
  • Suport Vital Avançat Terrestre: 169.479 (16%)
  • Atenció Domiciliària Urgent: 113.996 (10%)
  • Atenció Primària: 2.518 (<0,5%)
  • Suport Vital Avançat Aeri: 2.486 (<0,5%)

 

Podeu accedir a dades amb més detall i actualització al portal de transparència d'aquest mateix web.

Més de 2 milions de trucades l'any, 6.000 trucades diàries

Data d'actualització:  17.01.2017