Breu resum històric

Malgrat el desenvolupament creixent del sistema sanitari del nostre país –nous hospitals més tecnificats, augment de l’asèpsia i l’esterilització, creació d’unitats de vigilància intensiva, etc.– les vides se seguien perdent al carrer.

La necessitat d’un sistema d’emergències extrahospitalàries neix de l’elevada mortalitat que es produïa entre el lloc de l’accident o l’infart de miocardi fins a l’arribada a l’hospital.

Aconseguir que el malalt rebés assistència en el que s’ha anomenat “la mitja hora d’or de les emergències”, es va convertir en l’objectiu de tots els sistemes sanitaris avançats que, malgrat no tenir experiència sobre això, tots tenien uns objectius comuns:

  • S'havia de sortir al carrer: l'atenció al malalt no podia esperar a arribar a l'hospital.
  • Es necessitaven recursos adients: vehicles equipats, personal amb formació específica, etc.
  • Calia una coordinació entre el receptor de l’alerta i els recursos.

A Catalunya, es va optar per crear diferents models de resposta.

1985

Iniciativa de l’Institut Català de la Salut (ICS) per crear el Centre Coordinador de la Regió Sanitària Costa de Ponent, situat a la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge (CSUB) per coordinar la demanda d’atenció a les urgències i emergències properes al centre hospitalari.

Creació del programa pilot Servei Coordinador d’Emergències Mèdiques (SCEM) d’una durada de 9 mesos que va consolidar-se posteriorment i es va convertir en el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

1990

Arran d’un acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el Servei Català de la Salut (de nova creació), i amb la intenció d’optimitzar els recursos, Barcelona crea el seu propi dispositiu d’atenció a les emergències anomenat Servei Coordinador d’Urgències de Barcelona (SCUB-061), al qual s’accedeix pel número de marcació reduïda 061, i agrupa els dispositius existents fins al moment que eren el Servei d’Atenció Mèdica a les Urgències (SAMU) i el Servei Especial d’Urgències (SEU) dels dispositius d’atenció primària de la ciutat.

Historia i evolució del SEM 0

1993

El projecte SEM es converteix en SEM,SA, empresa pública amb un 100% de capital del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Historia i evolució del SEM 1

1997

El Servei Coordinador d’Urgències de Barcelona (SCUB-061) es converteix en SCUB,SA, empresa pública amb un 60% de capital del Departament de Salut i 40% de l'Ajuntament de Barcelona.

1998

Es crea el nou Centre Coordinador Sanitari de Tarragona (CECOSAT) per a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre depenent de l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) del CatSalut, també amb accés a través del número 061.

2001

SEMSA crea el Centre Coordinador d’Urgències i Emergències Sanitàries (CCURES-061) que estén el telèfon 061 d’accés a l’activació de recursos assistencials a tot Catalunya.

Es posa en marxa el nou servei telefònic d'informació sanitària i consell de salut Sanitat Respon, pioner a l'Estat espanyol, el qual aporta un valor afegit al sistema sanitari català  i l'apropa, encara més, a la ciutadania.

2005

SEMSA absorbeix l’activitat de l’SCUBSA-061 i del CECOSAT (GPSS), i unifica tot el servei públic per a l’atenció a l’emergència i la urgència extrahospitalària de Catalunya.

2006

El mes de juny, i d'acord amb la Instrucció 03/2006 del Servei Català de la Salut, s'inicia el desplegament del nou model del transport sanitari urgent a Catalunya, el qual va acompanyat d'una nova imatge corporativa.

SEMSA es trasllada a una nova seu, ubicada al carrer Pablo Iglesias de l'Hospitalet de Llobregat  i s'unifiquen, d'aquesta manera, totes les seves instal·lacions i es crea un únic Centre Coordinador per a tot Catalunya.

Historia i evolució del SEM 2

2010

El telèfon 112 és el número únic d'emergències actiu a Europa des del 1998. La Llei 9/2007 , redactada amb la participació del Departament de Salut, responsabilitza la Generalitat de Catalunya de la implantació i la regulació del servei públic d’atenció a les trucades d’urgència per mitjà de la creació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 (CAGTU-112) de Catalunya.

El mes de juliol de 2010 el SEM posa en marxa la sala operativa de coordinació sanitària de Reus, integrada al CAGTU-112, des de la qual s’atenen i es coordinen les demandes d’assistència per urgències i emergències de l’àrea geogràfica de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Historia i evolució del SEM 2010

2011

D'acord amb el Conveni marc de col·laboració en matèria d’intervenció d’emergències amb actuació sanitària, signat amb l’Ajuntament de Barcelona, es posa en marxa la sala operativa de coordinació sanitària de Barcelona per tal de gestionar els recursos de suport vital bàsic (SVB) i suport vital avançat (SVA) que el SEM té distribuïts a la ciutat.

Historia i evolució del SEM 2011

2012

El mes d'octubre, entra en funcionament el 061 CatSalut Respon, el telèfon de Salut de Catalunya, resultat de la suma del servei Sanitat Respon i del 061, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos i millorar l’eficàcia.

Historia i evolucio SEM 2012
Data d'actualització:  07.05.2013