Estratègia SEM

La raó de ser del SEM és la prestació de serveis sanitaris per tal de donar resposta a les situacions d’urgència i emergència prehospitalària, així com  donar informació i consell sanitari, tant en situacions ordinàries com extraordinàries.

Els nostres valors són l’honestedat, el respecte, la professionalitat, l’accessibilitat, la transparència, l'eficàcia, la qualitat i el compromís, garantint un nivell d’accés públic universal i eficient als serveis qualificats de salut.

La nostra aspiració és, en el marc del Departament de Salut, prestar un servei d’informació, orientació i atenció sanitària, pròxim, proactiu, excel·lent i eficient, que obtingui la satisfacció de les persones que viuen i visiten Catalunya.

Data d'actualització:  07.05.2014