• Imprimeix

Estructura organitzativa

Responsable: Sr. Jaume Estany Ricart (e.f.)
Càrrec: gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM)
Adreça
Carrer Pablo Iglesias, 101-115
Població
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 264 44 00
CIF
A-60252137
Fax
93 264 44 01
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17 h.
divendres, de 9 a 14 h.

Període d'estiu (1 de juny a 30 de setembre), Setmana Santa i Nadal
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Observacions
Àmbit territorial i d'actuació.
Catalunya

Tipus de serveis
-Atenció, coordinació de les urgències i emergències extrahospitalàries:
Consulta sanitària urgent. Coordinació i assistència dels codis d'activació prehospitalària (IAM, ICTUS PPT, Risc Suïcidi i Sèpsia). Coordinació i assistència dels trasllats interhospitalaris de pacients crítics (adults, pediàtrics i nounats) i urgents no crítics. Gestió dels trasllats sanitaris extracomunitaris i dels trasllats sol·licitats des d'altres comunitats autònomes. Coordinació i assistència extrahospitalària dels Incidents de Múltiples Víctimes. Gestió de la demanda d'atenció continuada domiciliària dels EAPs fora de l'horari habitual dels mateixos. Serveis preventius i assistència sanitària dins dels Plans d'Emergència de la Generalitat de Catalunya. Emergències de Salut Pública.

-Consultes sanitàries no urgents:
Atenció i gestió de les demandes no urgents relacionades amb problemes de salut. 061 CatSalut Respon. Consultes relacionades amb l'VIH i les malalties de transmissió sexual, amb la salut sexual i reproductiva i amb drogues i alcohol, l'ús adequat i racionalitzat dels medicaments. Consultes pediàtriques. Consell al viatger. Consultes relacionades amb el tabac i programa de deshabituació tabàquica Quit Line.

-Seguiment de pacients del CODI IAM i Codi Risc suïcidi.

-Gestió administrativa: Atenció, gestió, tramitació i resolució de consultes de contingut administratiu relacionades amb temes de salut i el sistema sanitari: La Meva Salut, informació de farmàcies de guàrdia i centres, TSI. I altra informació relativa al sistema sanitari i els seus circuits.

-Servei de traducció. Gestió demandes de serveis de traducció dels centres de la xarxa sanitària i professionals del SEM.

-Gestió del Transport Sanitari No Urgent.

Entitats consorciades o participades.
Servei Català de la Salut

Data de creació
21/12/1992
Prestar l'atenció de les emergències mèdiques mitjançant la gestió i el control dels recursos personals, materials i econòmics disponibles per tal de garantir en tot moment l'atenció prehospitalària, el transport assistit i l'ingrés en el centre adequat de malalts crítics, i col.laborar en la disminució de la mortalitat i morbiditat, optimitzar els recursos disponibles i contribuir a disminuir el cost social i econòmic inherent als casos d'emergència, així com també oferir informació sanitària i consell de salut, mitjançant el telèfon 061 CatSalut Respon.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat
Societat Mercantil. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.