Amb l’objectiu d’alinear-nos amb les millors pràctiques segons el nostre codi ètic i d’acord amb la Llei de Transparència aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014, es posa en marxa aquesta secció de la nostra pàgina Web, on es podran trobar i consultar documents clau sobre el funcionament del SEM.