• Imprimeix

Activitat

En aquest apartat es poden trobar dades d’activitat del SEM des de l’any 2013 fins  l’any en curs, un glossari dels termes utilitzats i la memòria de l’any anterior.

Les dades d’activitat s’actualitzen semestralment.