• Imprimeix

Projectes més rellevants

En aquest apartat es presenten alguns dels projectes en curs que s’estan desenvolupant actualment, d’acord amb les línies estratègiques del SEM.

S’actualitza anualment o en el moment en el que s’assoleix una fita rellevant del projecte.