• Imprimeix

Transport Sanitari No Urgent

L'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, realitza també la gestió del Transport Sanitari No Urgent (TSNU).

Tauler de control TSNU Catalunya

Tauler de control TSNU

Podeu comprovar la magnitud del servei de TSNU a Catalunya (uns 15.000 serveis diaris) a temps real, amb la possibilitat de realitzar filtres per territoris, dates, proveïdors, motius de trasllat, origen, destinació, etc. mitjançant aquest enllaç al Tauler de Control contruït amb la darrera tecnologia de Business Intelligence. 

Què és el TSNU?

És el trasllat de persones malaltes o accidentades que, per impossibilitat física o altres causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar transport ordinari per desplaçar-se a rebre assistència sanitària a un centre, servei o establiment sanitari, o per desplaçar-se al seu domicili després de rebre l’atenció sanitària, en el supòsit de persistir les causes que justifiquin la seva necessitat. 

Qui el prescriu?

És el metge/ssa, infermer/a o fisioterapeuta qui prescriu aquest servei.
Les empreses de Transport Sanitari No Urgent (TSNU) únicament gestionen les peticions d’aquests professionals.

Quins tipus de transport sanitari existeixen?

Col·lectiu: és el que es prescriu per defecte, com a primera opció.
Individual: només es realitza quan hi ha una indicació justificada del professional sanitari responsable.

Els pacients poden anar acompanyants dins el vehicle de TSNU?

És el metge/ssa, infermer/a o fisioterapeuta qui prescriu si és necessari que un pacient vagi o no acompanyat.
Els pacients menors de 16 anys SEMPRE han d’anar acompanyats.

Quin és el temps de realització d’aquest servei?

Trasllats programats: són els trasllats previstos, planificats i/o repetits en el temps (com una programació de diàlisi, radioteràpia, etc.).
Trasllats no programats: són els trasllats, puntuals en el temps, generats per altes hospitalàries i retorns de proves diagnòstiques a un altre centre.
La resposta d’aquests serveis no és immediata i requereix d’un temps d’espera estipulat en un màxim de 2 hores, a comptar des de la seva sol•licitud.
Queden exclosos d’aquest servei els vehicles de Transport Sanitari Urgent (Emergències Mèdiques).

Data d'actualització:  27.07.2017