• Print

Activity

El passat any 2016, el 061 CatSalut Respon va rebre un total de 1.992.986 alertes sanitàries corresponents a 1.473.609 incidents.

595.156 (40%) es van resoldre telefònicament sense suposar la mobilització de recursos, classificats de la següent manera:

  • Consulta Sanitària: 324.821 (54,58%)
  • Derivació: 13.776 (2,31%)
  • Informatives:  211.702 (35,57%)
  • Traducció:  1.074 (0,18%)  
  • Altres: 43.783 (7,36%)

La resta d’incidents 878.453 (60%), Van requerir la mobilització de 1.050.430, classificats de la següent manera:

  • Suport Vital Avançat Aeri: 2.766
  • Suport Vital Avançat Terrestre: 176.319
  • Suport Vital Bàsic:758.377
  • Atenció Domiciliària Urgent: 109.874
  • Atenció Primària: 3.094

Podeu accedir a dades amb més detall i actualització al portal de transparència d'aquest mateix web.

Update:  17.01.2017